Nábor nadějí

Fotbalový oddíl FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ pořádá do svého týmu přípravky nábor chlapců a dívek ve věku 7 let a mladší. Nábor bude zahájen ve dnech 23 a 30 června 2020 od 17.00 hod. a poté každé úterý ve stejný čas ve sportovním areálu obce Olešná. Zvány jsou všechny děti této věkové kategorie a jejich rodiče, kterým budou na místě předány veškeré doplňující informace. Ty lze získat kdykoliv i na těchto tel. kontaktech: 605111588 – Kollmann Petr,. 778249536- Itner František, , 604297752- Hlavsa Aleš, 602296464- Doležal Miloslav.

Na obrázku může být: text

 

Pandemie ukončila předčasně sezónu

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.

Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.

Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.